България е избрана за член на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО