Обемът на заемите за бизнеса над 1 млн. евро скача с близо 41% през октомври