Кажи ни как се разхождате, за да ти кажем колко те обича