44, а не 45 са загиналите на магистрала „Струма“, човешка грешка е водеща версия, започва проверка на пътя