Започна подготовка за изграждане на Северен обходен път на Горна Оряховица