Минимална работна заплата: зелена светлина за започване на преговори със Съвета на ЕС