СОС претупа приемането на Плана за развитие на Столична община - Управление и бизнес