Приготвяне и съхраняване по най-лесния начин за най-дълго време!