Полша укротява инфлацията с план за намаляване на данъците за 2,4 млрд. долара