Следовател: Вратата е изхвърчала, но пламъците задържали хората в автобуса