Общо 38.1 млн. евро ще се вложат в трангранични проекти между България и Сърбия - Управление и бизнес