Преговорите за кабинет: Вътрешната сигурност и МВР на фокус в днешните разговори