Ръстът на германската икономика бе ревизиран надолу