ЕК: Жените все още са по-слабо представени в науката и иновациите