Под въпрос е реализирането на ключови обществени проекти