Разходите на американските потребители растат въпреки ускоряването на инфлацията