Обмисля се важна промяна при издаването на зелен сертификат