Големите ученици се връщат в клас при наличие на зелен сертификат