Инфлацията е страничен продукт от пандемията от COVID-19