Голямото търсене на компютри помогна на HP да надмине прогнозите