Българите купуват повече дялове от чуждестранни инвестиционни фондове - Финансов дневник