Ако притежавате някоя от тези 7 черти, вие сте от най-редкия тип хора