Германия ще се откаже от въгледобива през 2030 година