Експерти дискутират правата на децата в условията на пандемия