Mastercard премахва магнитните ленти на своите карти