Изгубените смарткарти на машината в Бургас така и не бяха открити