Подозират белгийски лекар, че фалшифицирал 2000 сертификата за ваксинация