ЕС ще наложии санкции на фирмите, участващи в трафик на хора към Блока