Без "Последният печели" и развлекателни предавания по БНТ в деня на траур