Повече от самонаетите в ЕС са мъже, само 4% от заетите имат втора работа, у нас на две места работят 0,5%