Членове на Националния съвет на БСП оттеглят искането си за заседание