Преговорите за правителство: Обединение около идеята Министерството на икономиката да бъде и на иновациите