Ако има тестове за всички ученици, можем да върнем в клас и големите - Общество и политика