6 от загиналите са ученици от основно училище в Скопие