"Златни пясъци" излиза на печалба след консолидация на резултатите