Комитова: Това, което видях, е наистина потресаващо