Рашков след траедията на Струма: Такова нещо не съм виждал, хората вътре са като въглени!