Вторник, 23 ноември - Силна подкрепа за необичайни идеи - Финансов хороскоп