5 фактора, според които нивото ви е по-ниско, отколкото трябва да бъде