EMA ще преразгледа ковид терапията на AstraZeneca, базирана на антитела