Трапезата на Петковден: три пъти се прекланяме пред хляба