Проф. Киров: Очевидно Кирил Петков е нарушил закона