Занети: Капитанската лента в Интер носи огромна отговорност