Зам.-министър в Айтос: Ще съдействаме за изграждане на обходен път