Енергийната политика отзад напред - Управление и бизнес