97 на сто от випуска на Езиковата гимназия във Велико Търново са студенти