Свиването на запасите от бензин и дестилати в САЩ тласка петролните цени нагоре*