Албания одобри споразумение за свободна търговия със Сърбия