22% от населението в страната е на възраст 65+ години