„Сиела Норма“ спечели обществената поръчка за машините за вота на 14 ноември